Program do PIT 37 to najprostsza droga do rozliczenia PIT-37 szybko i bez problemów. Pobierz tutaj

Kto rozlicza PIT37?

Pit-37 składają osoby, za które składki nalicza i pobiera płatnik. Formularz ten może być rozliczany również wtedy, gdy musimy przedłożyć do urzędu skarbowego inne druki PIT. Sprawdź, kto i kiedy może rozliczać się na tym formularzu

Dla kogo PIT37?
Druk PIT 37 rozliczają pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie i umowę o pracę. Formularz ten można składać wspólnie z małżonkiem. Jest jednak jeden warunek – zarówno podatnik, jak i współmałżonek, muszą posiadać prawo, by rozliczyć się przy pomocy tej deklaracji. Kto jeszcze może składać PIT 37?

  • Osoby otrzymujące renty i emerytury
  • Osoby otrzymujące świadczenia przedemerytalne
  • Osoby korzystające ze stypendiów
  • Osoby otrzymujące należności z tytułu przynależności do rolniczych spółek produkcyjnych
  • Osoby korzystające z zasiłków