Program do PIT 37 to najprostsza droga do rozliczenia PIT-37 szybko i bez problemów. Pobierz tutaj

Ulga prorodzinna 2016

Nadszedł czas rozliczeń podatkowych. Zanim się za nie zabierzemy, warto dowiedzieć się, w jaki sposób możemy zapłacić mniej. Z pewnością pomoże nam w tym korzystanie z ulg podatkowych. Poniżej dowiesz się wszystkiego, co niezbędne jest, by skorzystać z ulgi prorodzinnej.

Dla kogo ulga prorodzinna?
Ulga prorodzinna przysługuje podatnikom, którzy wychowują nieletnie dziecko. Za nieletniego uważana jest osoba, która nie ukończyła jeszcze 18 lat i nie zawarła związku małżeńskiego. Jeśli osoba niepełnoletnia weszła w związek małżeński, z punktu widzenia prawa podatkowego automatycznie traci status osoby nieletniej. Możliwe jest jednak otrzymanie tej ulgi nawet wtedy, kiedy mamy na wychowaniu dziecko pełnoletnie. Muszą być jednak spełnione następujące warunki:

  • Dziecko nie ukończyło 25 roku życia
  • Dziecko uczy się w placówkach ujętych w przepisach o systemie oświaty, jako szkoły lub szkoły wyższe
  • Dziecko nie uzyskało dochodu wyższego niż kwota wolna od podatku – czyli 3.089 zł.

Do ulgi prorodzinnej mają prawo również osoby, które w roku podatkowym pełniły funkcję opiekuna prawnego dla dziecka, które mieszkało z nimi, lub sprawowali opiekę przez pełnienie funkcji rodziny zastępczej.

Jak skorzystać z ulgi prorodzinnej?
Z ulgi prorodzinnej możemy skorzystać, kiedy rozliczamy PIT 37 lub PIT 36. Do formularzy tych należy dołączyć wtedy załącznik PIT/O. W załączniku tym musimy podać numer PESEL dzieci, a w przypadku, w którym dziecku nie przypisano jeszcze tego numeru, podajemy imię i nazwisko dziecka oraz datę jego urodzenia. W dalszej części załącznika należy zaznaczyć okres, za który przysługuje nam ulga prorodzinna. Może on obejmować cały rok lub tylko poszczególne miesiące. Ulga ta wynosi 1112,04 zł za cały rok i 92,67 zł za miesiąc.